Izdavanje Viza


U konzulatu možete izvaditi Single entry vizu sa pravom boravka u Keniji do 90 dana. Viza vam omogućava ulazak u Republiku Keniju radi turizma, posete ili posla. Za sve ostale vrste viza možete se obratiti Ambasadi Republike Kenije u Parizu (link).

Napomena: Posedovanje Kenijske Vize ne garantuje ulazak u Keniju. Diskreciono pravo Graničnih vlasti je da mogu zabraniti ulazak u zemlju pod odre]enim uslovima na primer ako bi ulazak i prisustvo takve osobe u Keniji bilo u suprotnosti sa nacionalnim interesima čak i ako takva osoba poseduje ispravnu kenijsku vizu.

Potrebna dokumenta:

  1. Važeći pasoš sa najmanje 2 nekorišćene strane. Neophodno je da pasoša bude važeći najmanje tri meseca od dana planiranog putovanja.
  2. Popunjen i svojeručno potpisan upitnik (upitnik možete preuzeti ovde). 
  3. Kopija avionske karte, poyivnog pisma ili rezervacije hotela.
  4. Jedna fotografija formata za pasoš (Napomena: Kompjuterski generisane fotografije se ne prihvataju)
  5. US$50.00 za Single Entry vizu (Tourizam/Poseta/Posao)

Napomene:
Mole se svi podnosioci zahteva da prilože tačan iznos nadoknade za izdavanje Vize u naznačenoj valuti.

Single entry Viza omogućava ponovni ulazak u Keniju iz sledećih istočnoafričkih zemalja: Uganda, Tanzanija, Burundi, Ruanda
Poslovna Viza vam omogućava da posećujete konferencije workshopove, seminara i slične manifestacije. To ne znači da posedovanje Poslovne vize daje pravo rada u keniji. Oni koji žele da rade u Keniji do tri meseca neophodno je da dobiju saglasnost Direktora Immigracionog Servisa u Nairobiju (P.O. Box 30191, Nairobi Kenya) u obliku specijalne dozvole.
Potrebno je posedovati Vizu pre ulaska u Keniju.
Deca mlađa od 16 godina takođe moraju posedovati Vizu.
Viza se izdaje najkasnije u roku od 3 radna dana.


Oni koji putuju u Keniju sa svojim kućnim ljubimcima mogu da pogledaju uslove na http://kenyaembassy.com


Ostale informacije vezane za druge osnove ulaska u Keniju možete naći na sajtu www.immigration.go.ke